• darkblurbg

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Praktijk Atlantis doet er alles aan om uw privacy en persoonsgegevens goed te beschermen. In dit privacy beleid wordt dit nader aan u toegelicht.

Wat zijn persoonsgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw voor- en achternaam, geboortedatum, bankrekeningnummers, adres, e-mail, telefoonnummers. Ook valt uw IP-adres of gebruikersnaam hieronder.

Verwerking persoonsgegevens

Praktijk Atlantis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikt maakt van deze diensten en of omdat u ze zelf geeft. Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Het soort consult
 • Geslacht
 • Datum eerste behandeling
 • Reden voor het consult (hulpvraag)
 • Behandelgegevens per datum/consult
 • Recente foto (voor een fotoreading) Deze verwijder ik meteen na afhandeling van het consult

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Als het nodig is om een bepaalde dienst of consult uit te voeren, waarbij u kunt bellen, e-mailen, chatten of WhatsAppen
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als er wijzigingen plaatsvinden.
 • Voor de verwerking van de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Atlantis verkoopt uw gegevens niet aan derden en worden enkel als dit nodig is verstrekt om te voldoen aan de wettelijke verplichting of het als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u gemaakt is. Met partners zoals een administratiekantoor wordt een verwerkingsovereenkomst opgesteld en getekend, zodat aan de plichten van de AVG wordt voldaan.

Bewaartermijn behandelingen en consulten

Uw gegevens worden na afronding van een online consult verwijderd uit mijn e-mail, Facebook of telefoon. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. Gegevens zoals facturen worden 7 jaar bewaard om aan mijn wettelijk plicht voor de belastingdienst te voldoen. Een cliënten dossier dient 15 jaar bewaard te worden, zodat er aan de wettelijke plicht wordt voldaan. Na het verlopen van de wettelijke verplichting worden ze binnen een jaar door mij verwijderd.

Het waarborgen van privacy

 • De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
 • Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens en dossiers worden niet ingekeken door onbevoegden en staan achter slot en grendel.

Rechten ter inzage persoonsgegevens

Het inzien van persoonsgegevens en-, het corrigeren of verwijderen ervan is een recht waar u gebruik van kunt maken. Voor vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Praktijk Atlantis via info@praktijkatlantis.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring

Praktijk Atlantis behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodoende bent u op de hoogte van wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Praktijk Atlantis, dan hoor en help ik u graag. U heeft het recht om uw klacht aangaande de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cat-collectief

Praktijk Atlantis is aangesloten bij CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een door het Rijk erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Praktijk Atlantis werkt als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Contactgegevens

Praktijk Atlantis
Miedpad 7
9074 BZ Hallum
Nederland

KvK nr.: 67787126
BTW nr.: NL001909501B54 

Niset Lips
Juli 2019